จุดประสงค์การเรียนรู้

       .1. เพื่อสามารถอธิบายความสำคัญของอาหารหลัก 5  หมู่ได้

….    2. รู้และเข้าใจในการเลือกรบประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

…..   3. เพื่อสามารถแยกแยะอาหารแต่ละหมู่ได้ถูกต้อง

……. 4. เพื่อทราบถึงประโยนช์และคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่

imagesCAP7W93H

                              --040_~1ที่มา : http://iteensplus.blogspot.com/2012/09/5_21.html   

GraphicFlower13GraphicFlower13GraphicFlower13GraphicFlower13GraphicFlower13GraphicFlower13GraphicFlower13 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: